Wrocławska architektura

Będąc we Wrocławiu trzeba mieć dużo czasu, by móc poznać wszystkie ciekawe i niebanalne miejsca w tym mieście. Ponad tysiącletnia historia miasta to wiele ciekawych architektonicznie obiektów, których nie można pominąć. Wiele z tych budowli to kościoły oraz kaplice, które zachwycają architekturą oraz ciekawą historią. Jakie miejsca warto zobaczyć we Wrocławiu?

Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela – burzliwa historia

Losy tej katedry są niezwykle burzliwe. Pierwsze wzmianki o kościele, który znajduje się w sercu Ostrowa Tumskiego, najstarszej dzielnicy Wrocławia, znajdujemy już około roku 1000.

Gotycki kościół parafialny pochodzi z XIII – XIV wieku. Na jego miejscu powstały jednak trzy inne kościoły. Historia katedry jest bardzo burzliwa. Jej dzisiejszy wygląd jest efektem wielu stuleci, w których dochodziło do rozbudowy kościoła. Katedra w swojej historii musiała zmierzyć się z dwoma wielkimi pożarami oraz zawieruchą II wojny światowej. Przez wieki była rozbudowywana aż do czasów powojennych.

Dziś kościół posiada trzy wejścia: główne, od zachodu, które wiedzie przez domek portalowy oraz dwa boczne. Od wschodniej oraz zachodniej strony znajdują się wieże. Katedra otoczona jest wiankiem kaplic, których większość pochodzi z okresu gotyku, chociaż możemy znaleźć również cztery kaplice barokowe.

katedra św. Jana Wrocław

Kościół św Marii Magdaleny

Kościół św Marii Magdaleny znajduje się w pobliżu wrocławskiego rynku. Pierwsze wzmianki o kościele w tej lokalizacji możemy znaleźć już pod koniec XI wieku. Kościół, na przestrzeni wieków uległ wielu zniszczeniom. Doświadczył najazdu mongolskiego w 1241 roku, pożaru w 1342 roku. Wtedy też postanowiono go odbudować oraz rozbudować.

Dziś kościół św Marii Magdaleny posiada sześcioprzęsłową nawę oraz prosto zamknięte prezbiterium bez obejścia. Zakrystia, przylegająca od północy, jest dwukondygnacyjna. Nawy kościoła sklepione są krzyżowo-żebrowo, a prezbiterium gwiaździście. Nawy boczne są trójdzielne.

W czasie II wojny światowej kościół utracił hełmy wież i dach nawy. Mury nie uległy większym zniszczeniom. Do 1948 roku odbywały się w kościele nabożeństwa ewangelickie. W latach 1060 – 1970 odbudowano kościół a w 1972 przekazano go polskokatolikom.

Bazylika św. Elżbiety Węgierskiej

Kościół powstał na początku XIV wieku. Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w 1525 roku została przejęta przez ewangelików. Tak pozostało do 1946 roku, kiedy to katolicy z powrotem odzyskali świątynię, która została ustanowiona kościołem garnizonowym.

Historia pamięta o wielu kataklizmach, których doświadczyła świątynia. Ta trzynawowa bazylika wojnę przetrwała bez większych uszkodzeń. W 1976 roku w kościele wybuchł ogromny pożar, którego skutki usuwano latami. Mimo, iż strażakom udało się uratować wiele dzieł sztuki straty były ogromne.

Gotycka świątynia dziś ma pięciokondygnacyjną wieżę mierzącą przeszło 90 metrów, która dostawiona jest do świątyni od południa. Wokół świątyni usytuowane są średniowieczne kaplice. Wysokość głównej nawy wynosi 29, 7 metrów. Szerokość to 10, 2 m.

Dziś bazylika św Elżbiety Węgierskiej jest po gruntownym remoncie, który przywrócił jej dawny blask. Obecnie jest miejscem, którego nie można pominąć będąc we Wrocławiu. Jej surowe piękno skłania do chwili zadumy, a duża ilość zgromadzonych dzieł sztuki zachwyca.

Wrocław to miasto o długiej historii. Widać to na każdym kroku. Duża ilość ciekawych kościołów, kaplic to ogromna dawka historii architektury.

1 Comment

  1. Paweł

    10 stycznia 2020 at 15:54

    Ciekawy artykuł, Wrocław posiada piękne kościoły i katedry.

Leave a Reply